Wzorzec jakości

Synonimami marki Electropoli są: jakość, usługi, rozwój, gwarancja bezpieczeństwa i satysfakcja dla całego środowiska związanego z firmą Electropoli, a więc klientów, udziałowców, dostawców, kierownictwa oraz personelu, bez żadnych wyjątków.

Główne czynniki, na których należy skupiać nasze działania, to:

Satysfakcja klienta: Powinniśmy wszystkie siły Electropoli oddawać do dyspozycji naszych partnerów, dlatego Dyrekcja Generalna oraz pracownicy firmy mają obowiązek pracować nad stałym ulepszaniem systemu zarządzania jakością, aby spełniać wymogi zarówno norm jak i klientów.

Rentowność: Rentowność każdego z zakładów Electropoli to niezbędny wymóg gwarantujący satysfakcję klientów, pracowników i udziałowców. W celu zapewnienia takiej rentowności konieczne jest doskonałe opanowanie procesów w celu stałego podwyższania produktywności i wydajności Grupy.

Innowacja: Usługi z zakresu obróbki powierzchniowej oraz inne usługi świadczone przez Electropoli powinny odpowiadać zmianom krótko-, średnio- oraz długoterminowym zmierzającym do osiągania celów rozwojowych oraz ciągłości trwania firmy Electropoli.

Bezpieczeństwo: Rygorystyczne stosowanie się do procedur oraz przestrzeganie zasad winno gwarantować bezpieczeństwo każdej osobie w Electropoli oraz odwiedzającym ją gościom.

Środowisko: Promowanie, wprowadzanie zmian, stosowanie i przewidywanie zasad ochrony środowiska skutkuje kontrolą odpadów przemysłowych, zmniejszeniem zużycia wody i energii, dbaniem o czystość urządzeń i budynków oraz poszanowaniem powietrza i wody. Certyfikat ISO 14001 dla wszystkich zakładów produkcyjnych Electropoli umożliwia nam podejmowanie kroków w kierunku obywatelstwa środowiskowego.

Ogólny wzrost gospodarczy: Electropoli powinna rozwijać znajomość technologii na arenie międzynarodowej oraz towarzyszyć klientom z innych krajów poprzez swój wewnętrzny i/lub zewnętrzny wzrost. Powinna również rozwijać działalność we wszystkich sektorach przemysłowych, a zwłaszcza w sektorach rozwijających się, w których wzrasta zapotrzebowanie na innowacyjną obróbkę powierzchni. W celu zwiększania rentowności, wszystkie procesy produkcyjne powinny być również dostosowane do innych sektorów działalności.

Każdy pracownik firmy Electropoli ma na co dzień do odegrania ważną rolę w osiąganiu ustalonych celów, realizowaną poprzez nieustające czuwanie nad systemem zarządzania.