recherche developpement electropoliElectro-Recherche, filia Grupy Electropoli akredytowana przez CIR (Crédit Impôt Recherche) jest ośrodkiem badań i rozwoju w dziedzinie obróbki powierzchni.

Zespół inżynierów rozwija i wdraża technologie przyszłości w nowoczesnych sektorach (motoryzacyjnym, lotniczym, zbrojeniowym itd.).

Najlepsze praktyki przemysłowe, wydajność energetyczna oraz poszanowanie środowiska to główne kierunki innowacji w ramach wspólnie realizowanych przez nas projektów.

Laboratorium badawcze, linie doświadczalne oraz ośrodek badania materiałów umożliwiają prowadzenie programów badawczych.

Znajomość technologii wyraża się w szerokim zakresie kompetencji i oferuje kompletne usługi od koncepcji do realizacji Państwa projektów:

Obróbka elektrolityczna, obróbka poprzez przemiany fazowe, obróbka chemiczna, badania bibliograficzne, nadzór technologiczny, nadzór regulacyjny (REACH), uprzemysłowienie (wewnętrzne, zewnętrzne), ekspertyzy (materiały, korozja itp.), audyt i monitorowanie procesów, szkolenia z zakresu obróbki powierzchni, tworzenie oraz stosowanie produktów chemicznych, zarządzanie projektami, licencje technologiczne itd.

Ośrodek badań i rozwoju posiada nowoczesne i wydajne wyposażenie: laboratorium chemiczne, laboratorium do badań antykorozyjnych, BS, CASS-TEST, ECC1, Kesternich, Corrodkote, ekspozycję naturalną, laboratoria pomiarowe, linie doświadczalne, ekspertyzy powierzchniowe (meb, edax,gdl, fluo x), ekspertyzę analityczną, ICP, analizę objętościową, akredytację ptp exova na rok 2015.

Nasze wsparcie składa się z 10 etapów:

 1. Identyfikacji potrzeb klienta;
 2. Specyfikacji i podział celów;
 3. Opracowania specyfikacji produktu lub procesu;
 4. Zbierania danych (badania bibliograficzne,
  metoda „burzy mózgów”);
 5. Opracowania planu badań (główne etapy, harmonogram);
 6. Wejścia w fazę laboratoryjną;
 7. Wejścia w fazę doświadczalną;
 8. Optymalizacji;
 9. Wdrożenia do przemysłu;
 10. Wsparcia przy wdrażaniu realizacji projektu.

W naszej działalności stosujemy do kontroli jakości urządzenie wykorzystujące wiązkę promieniowania rentgenowskiego. Urządzenie jest stosowane zgodnie z zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
Prowadzimy systematyczną kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące, z użyciem dozymetrów indywidualnych i pomiarów dozymetrycznych w otoczeniu.
Aby spełnić wymagania zawarte w Art.32c. Ustawy Prawo Atomowe, informujemy że nasza działalność z wykorzystaniem promieniowania jonizującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
- Nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
- Nie miała negatywnego wpływu na środowisko
- Sposób działania stosowanego urządzenia zapewnia brak możliwości uwolnienia substancji
promieniotwórczych.

Współpraca i rozwój:

Zespół Electro-Recherche przyczynił się do rozwoju w:

Sektorze motoryzacyjnym

 • przy częściach hamulcowych – nowa technologia cynk-nikiel kwaśny z czarnym wykończeniem o nazwie „Dark Zeltec” łącząca estetyczny wygląd felgi otwartej z odpornością antykorozyjną (SB:   , RR:   );
 • przy zagłówkach – nowa technologia powłoki (ZELTIUM +), z wyglądu podobnej do chromowanej.

Sektorze lotniczym i zbrojeniowym

 • Proces cynkowania powłoki stopowej (cynk-nikiel alkaliczny) dostosowany do trójwartościowej pasywacji spełniającej najnowsze wymagania środowiskowe (REACH: zakaz używania sześciowartościowego chromu oraz zastąpienie kadmu).

Sektorze energetycznym

 • W ramach zrównoważonego rozwoju oraz we współpracy z partnerami z branży energetycznej, nowa technologia o nazwie „Zeltalloy” zapewniająca poprawę parametrów ścieralności oraz likwidację tłustych zabrudzeń powstających w środowisku morskim.

Innych technologiach i branżach

Dzięki naszym programom badawczym klienci otrzymali rozwiązania w zakresie pasywacji bez kobaltu, obróbki powierzchni bez Cr6 (chromu twardego), bez boru itd.

Opracowanie innowacyjnych oraz wysokowydajnych technologii zawierających rozwiązania z dziedziny nanotechnologii, zol-żelu oraz powłok kompozytowych dla wielu sektorów przemysłu: od branży zegarmistrzowskiej po wózki widłowe!