Polityka Jakosci i Srodowiska

Polityka Jakosci i Srodowiska

AMBICJE: Dążymy do tego, aby być liderem rozwiązań dla obróbki powierzchniowej poprzez:
bycie postrzeganym za jakościowego, innowacyjnego, konkurencyjnego i zrównoważonego partnera biznesowego,
aktywne przyczynianie się do redukcji emisji CO2 i dbałość o środowisko,
rozwój personelu, ugruntowanie umiejętności w celu zapewnienia efektywnego wzrostu kompetencji.

MISJA: Naszą misją jest:
tworzenie I oferowanie innowacyjnych usług o wysokiej jakości, zgodnych z wymaganiami prawnymi i klienta,
zapewnienie, że System Zarządzania w Electropoli Group został zaprojektowany w sposób umożliwiający ciągły rozwój i zgodność z wymaganiami Standardu Motoryzacyjnego IATF 16949 jak również ISO 14001. Nasza Polityka wzmocniona jest dodatkowo Grupowym Kodeksem Etycznym.

ZOBOWIĄZANIE: Jesteśmy w pełni zaangażowani w następujące kwestie, do których podchodzimy z najwyższą starannością:

JAKOŚĆ I SATYSFAKCJA KLIENTA
- produkty najwyższej jakości i w optymalnych ekonomicznie cenach,
- realizacja zamówień zgodnie z warunkami umów,
- zgodność realizacji usług i procesów z wymaganiami prawnymi i Klienta,
- rentowna produkcja jako istotne zobowiązanie dla zadowolenia klientów, pracowników i udziałowców,
- konstruktywne i proaktywne relacje z obecnymi i potencjalnymi klientami.

ŚRDOWOSIKO I BEZPIECZEŃSTWO
- nadzór nad maszynami i instalacjami w czasie rzeczywistym, w celu minimalizacji emisji gazów i pyłów oraz z dbałością o prawidłową gospodarkę ściekową,
- zrównoważone bezpieczeństwo środowiskowe dla wszystkich partnerów Grupy Electropoli,
- promowanie ponownego użycia, przetworzenia i odzysku odpadów zamiast niszczenia lub wyrzucania,
- zapewnienie zgodność z przepisami prawa, regulacjami i innymi wymaganiami naszych interesariuszy,
- stosowanie procedur i przestrzeganie zasad gwarantujących bezpieczeństwo pracowników Grupy Electropoli oraz ich gości.

PRACOWNICY
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez szkolenia z zakresu Jakości i Ochrony Środowiska,
- stała poprawa satysfakcji pracowników dla lepszych wyników pracy,
- ciągłe doskonalenie kultury firmy,
- silne wsparcie i zaufanie do pracowników zarządzających,
- motywacja jako zabezpieczenie lojalności pracowników wobec firmy.

INNOWACJA I ROZWÓJ
- korzystanie wyłącznie z najnowocześniejszych technologii,
- badania i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w celu podniesienia jakości usług, zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko, optymalizacji kosztów i efektywności,
- efektywne wykorzystanie narzędzi i metod, aby trwale usprawnić wszystkie działania firmy,
- optymalna automatyzacja zapewniająca stabilność i wydajność procesów,
- zarządzanie ryzykiem jako podstawa zapobiegania skutkom zagrożeń i szansa na usprawnienia.

 patrz dokument