Informacje prawne

1/ Potwierdzam, iż zapoznałem się z regulaminem dotyczącym ochrony danych Grupy ELECTROPOLI oraz wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, telefon oraz e-mail) innym firmom z Grupy ELECTROPOLI.

2/ Potwierdzam, iż zapoznałem się z regulacjami prawnymi dot. ochrony danych Grupy ELECTROPOLI oraz wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych innym firmom z Grupy ELECTROPOLI w celach rekrutacyjnych lub tworzenia bazy CV.



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Bardzo ważną kwestią dla ELECTROPOLI jest ochrona danych osobowych. Jej celem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z ustawą "Informatique et Libertés".
Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych można również znaleźć na stronie internetowej "Commission Informatique et Libertés". www.cnil.fr

Tożsamość kontrolera

Dane osobowe gromadzone są przez: ELECTROPOLI SA, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem 5,465,986.11 €. 4-5 Avenue Saint Martin - 50540 ISIGNY-LE-BUAT - FRANCE. RCS Coutances 389 207 077 
Telefon: +33426 206 906 
Dyrektor Generalny: Jean-Paul BOS

Wybraliśmy OVH jako firmę hostingową, uproszczoną spółkę akcyjną o kapitale 10.069.020 €, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - FRANCE. RCS Lille Métropole 424 761 419 

Wykorzystywanie danych osobowych
Korzystając ze strony internetowej ELECTROPOLI wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane lub zgromadzone na stronie internetowej. Dane te, są niezbędne do wysyłania informacji o naszych usługach lub do przetwarzania Państwa aplikacji w ramach procesów rekrutacyjnych lub do tworzenia bazy CV. Zgodnie z francuską ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r., w ramach europejskiego systemu ustawodawstwa, mają Państwo prawo dostępu, korygowania, ograniczania przetwarzania lub usuwania danych osobowych zebranych na Państwa temat. Można tego dokonać poprzez sekcję "kontakt" na stronie głównej www.electropoli.com lub wysyłając e-mail na adres: communication@electropoli.com .

Podając nam swój adres e-mail i numer telefonu komórkowego, strona ELECTROPOLI zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji o naszych usługach kontaktując się drogą e-mailową lub telefonicznie (w razie potrzeby). Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania informacji dot. naszych usług, w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich informacji informując nas o tym drogą e-mailową.

Ponadto, na Państwa prośbę możemy przekazać Państwa adres e-mail i numer telefonu komórkowego innym firmom z Grupy ELECTROPOLI. W tym celu prosimy zaznaczyć Państwa zgodę poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola dotyczącego przekazania adresu e-mail oraz numeru telefonu na rzecz innych firm z Grupy ELECTROPOLI. Uzupełnienie tych informacji jest wymagane podczas wypełnia formularza kontaktowego.


W każdej chwili można się z nami skontaktować - jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych dotyczących adresu e-mail oraz numeru telefonu – drogą e-mailową.

Zgodnie z prawem francuskim oraz europejskim ustawodawstwem, informacje te mogą być przekazywane przez ELECTROPOLI osobom fizycznym, podmiotom prawnym czy jednostkom administracyjnym , które są uprawnione do otrzymywania takich informacji. 

Finalnie, ELECTROPOLI tworzy z danych użytkownika (dane osobowe lub nieosobowe) statystyczne analizy na swoje własne potrzeby. Informacje uzyskane w drodze przeprowadzonych analiz stają się anonimowe i ostatecznie ELECTROPOLI ma prawo przekazać je osobom trzecim.


Wykaz spółek lub działalności Grupy Electropoli

Electropoli SA, Electropoli Poland Sp. z o.o., Electropoli Czech Republic s.r.o., Electropoli France, Electro-Recherche. Tylko dane dotyczące Państwa nazwiska, imienia oraz informacji kontaktowych mogą zostać przekazane innym firmom z Grupy ELECTROPOLI.