kontakt

Téléphone :
pokaż numer
E-mail:
wyświetl pocztę

 

Prześlij nam wiadomość e-mail, na którą odpowiemy najszybciej, jak to możliwe

 

Powyższy formularz należy do Electropoli Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Michała Grażyńskiego 141, tel. 33 813 21 13 (zwana dalej jako Spółka). Dane z niniejszego formularza są przetwarzane w jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią) Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z nasza Spółką.
W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@electropoli.pl.

Dane z niniejszego formularza są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki z działu do którego kierowane jest zapytanie.
Przesłane zapytanie będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz do 3 lat po jej zakończeniu.
Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich do przenoszenia. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uwaga: Mają państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.