Wzorzec środowiskowy

Celem całego przedsiębiorstwa jest osiąganie zysków z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości jego istnienia realizowane zwłaszcza poprzez odpowiednie i realistyczne zarządzanie środowiskowe.

1) Skąd przybyliśmy:
Grupa Electropoli zawsze postrzegała środowisko naturalne jako integralny element swojej działalności.
W tym zakresie nasza strategia polegała na prowadzeniu polityki „zrównoważonego rozwoju” uwzględniającej środowisko, a zarazem ograniczenia finansowe oraz oczekiwania uczestników zaangażowanych w efekty naszej działalności środowiskowej.

Wdrożenie od 2000 roku w różnych spółkach Grupy zgodnego z normą ISO 14001 Systemu Zarządzania Środowiskowego miało duży wkład w zastosowanie tej polityki, umożliwiło poprawę i kontrolę wyników oraz obniżenie zagrożeń środowiskowych.

2) Gdzie jesteśmy:
Mając te zasady za punkt wyjścia, Grupa przyspiesza obecnie przyjmowanie postawy ekoobywatelskiej, angażując się w:
- Przewidywanie w zakładach wszelkich typów zanieczyszczeń oraz ich wpływu na środowisko, także w fazie opracowywania projektów lub nowych procesów;
- Ciągłą poprawę realizacji planów działań środowiskowych w różnych lokalizacjach;
- Dostosowywanie się do obowiązujących w krajach, w których zlokalizowane są nasze zakłady, przepisów i uregulowań środowiskowych oraz przestrzeganie innych tego typu zobowiązań.

3) Dokąd zmierzamy:
Każdy rodzaj działalności może mieć wpływ na środowisko.
Grupa Electropoli ma zamiar w ciągu najbliższych 10 lat obniżyć go za pomocą najlepszych technik i dostępnych środków, w granicach dopuszczalnych z ekonomicznego punktu widzenia, co będzie miało na celu:
- Kontrolowanie zagrożeń środowiskowych;
- Oszczędzanie energii;
- Zapobieganie zamiast leczenia;
- Wzięcie pod uwagę zagadnień klimatycznych.

Realizując w ten sposób politykę środowiskową, przedsiębiorstwo zapewni sobie ciągłość istnienia