Galwanizacja ogniowa

Electropoli, międzynarodowy specjalista w zakresie obróbki powierzchni, oferuje obróbkę detali z zastosowaniem procesu „galwanizacji ogniowej zanurzeniowej”, zwanej również „galwanizacją w kąpieli”.

Detale pokrywane są warstwą cynku, a następnie zanurzane w kąpieli cynkowej o temperaturze 450°C.

Proces ten poprawia właściwości detalu w zakresie odporności na korozję, nieprzepuszczalności oraz wytrzymałości mechanicznej.

Jak wszystkie procesy tego typu, galwanizacja ogniowa przebiega w kilku etapach:

  • Odtłuszczanie: Ma na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń oraz tłuszczów uniemożliwiających rozpuszczanie znajdujących się na powierzchni tlenków żelaza. Wykonywane jest w kąpielach zawierających sole oraz produkty silnie alkaliczne z dodatkiem detergentów i środków powierzchniowo czynnych w temperaturze 60°C i 90°C.
  • Po odtłuszczaniu następuje płukanie mające na celu zapobieganie powstawania zanieczyszczeń w kolejnych kąpielach.
  • Trawienie ma na celu usunięcie zgorzelin oraz znajdujących się na powierzchni stalowej różnego rodzaju tlenków.
  • Płukanie po wytrawianiu ma również na celu oczyszczenie detalu z soli żelaza oraz śladów kwasu zanieczyszczających kolejne etapy procesu.
  • Topnikowanie pozwala na oczyszczenie ze śladowych ilości tlenku przed umieszczeniem detalu w kąpieli cynkowej. Topnikowanie zapewnia również prawidłowy przebieg reakcji żelazo–cynk podczas zanurzania detalu w kąpieli cynkowej. Topnikowanie odbywa się w temperaturze roztworu wodnego chlorku cynku i chlorku amonu.
  • Suszenie odbywa się w suszarni i ma na celu wysuszenie topnika, a także doprowadzenie detalu do odpowiedniej temperatury, by uniknąć szoku termicznego oraz rozpryskiwania cynku podczas zanurzania detalu w kolejnej kąpieli.
  • Cynkowanie ogniowe: następnie detale są zanurzane w kąpieli cynkowej o temperaturze 450°C. Czas zanurzenia zależy od obciążenia, rozmiarów i grubości detali oraz różni się w zależności od ich kształtu (według specyfikacji).
  • Galwanizowane detale są następnie schładzane na świeżym powietrzu, kontrolowane, a w razie potrzeby znakowane i montowane z innymi elementami w taki sposób, by tworzyły gotowe do wydania klientowi podzespoły.