Obróbka kataforezą

Obróbka kataforezą w celu skutecznej walki z korozją

Aby ograniczyć ryzyko korozji metalowego elementu przemysłowego, interesująca jest obróbka powierzchniowa techniką kataforezy. Na czym polega obróbka kataforezą? Jakie są rzeczywiste korzyści dla elementów przemysłowych z różnych podłoży metalowych? Electropoli, specjalista w dziedzinie obróbki powierzchniowej wyjaśni wszystko!

Obróbka kataforezą: na czym to polega?

Kataforeza, nazywana również powlekaniem techniką elektroforezy (powlekanie elektryczne kationowe), to obróbka powierzchniowa, która polega na elektrochemicznym osadzaniu powłoki epoksydowej na elemencie metalowym (stal, żeliwo, aluminium, magnez itp.). Jest to technika malowania przemysłowego szeroko rozpowszechniona w branży motoryzacyjnej, ale również w branży samochodów ciężarowych, motocykli, lotnictwie, sektorze energetycznym i przemyśle zbrojeniowym. Ta obróbka antykorozyjna jest ponadto jedną z najbardziej wskazanych dla elementów stalowych, aluminiowych, magnezowych, ale również żeliwnych lub kutych.

Stosowanie elektroforezy polegającej na oddzielaniu jonów umożliwia równomierne osadzanie farby do kataforezy na całej powierzchni elementu w celu zapewnienia pełnej ochrony przed korozją.

Aby wykonać obróbkę kataforezą, element jest zanurzany w kąpieli z farby rozpuszczalnej w wodzie, gdzie jest on polaryzowany (jako katoda) za pośrednictwem prądu elektrycznego, co pozwala na migrację i osadzanie się zawieszonych w kąpieli cząstek farby na elemencie. Proces ten umożliwia zagwarantowanie równomiernego osadzania się farby do kataforezy na praktycznie całym zanurzonym elemencie.

Przygotowanie elementy do obróbki kataforezą

Przygotowanie elementu przed malowaniem kataforetycznym jest równie ważne jak sama obróbka. W zależności od materiału podstawowego elementy, przed nałożeniem samej farby, mogą przechodzić kilka faz przygotowania (odtłuszczanie, płukanie, trawienie, fosforanowanie itp.). Po wykonaniu tego etapu można je umieścić w kąpieli z farby i poddać osadzaniu kationowemu. Po zakończeniu procesu elementy są ponownie płukane, a następnie wygrzewane, zazwyczaj w temperaturze od 180 do 200°C, w celu polimeryzacji i ustalenia powłoki. Ten ostatni etap prowadzi do uzyskania obojętnej powłoki organicznej na elemencie, która, dzięki swojej pasywności chemicznej, umożliwia jego ochronę przed korozją.

Zalety obróbki kataforezą

Oprócz podstawowego celu obróbki kataforezą, jakim jest ochrona elementów przed korozją, obróbka ta posiada jeszcze inne zalety:

  • - Obrobione elementy są zabezpieczone na całej powierzchni: części drążone, ukryte, ostre krawędzie itp.
  • - Nałożona powłoka jest regularna: powłoka farby o grubości od 10 do 40 mikronów jest równomiernie nałożona na całym elemencie.
  • - Czarna farba do kataforezy jest estetyczna, ponieważ nadaje ona elementowi piękny jednorodny i błyszczący wygląd.
  • - Jest to obróbka ekologiczna, ponieważ wymaga stosowania jedynie niewielu środków chemicznych.

Jesteś przekonany przez właściwości obróbki kataforezą? Chcesz zagwarantować swoim elementom skuteczną ochronę przed korozją. Elementy ze stali, żeliwa, aluminium, magnezu itp. Firma Electropoli wykonuje obróbkę kataforezą w swoich ośrodkach serwisowych w Saumur (Fr), Nowej Soli i Bielsku-Białej (Pl) i Tremosnicach (Cz).

Aby zwiększyć zakres obróbki powierzchniowej, Electropoli wykonuje również obróbki elektrolityczne , obróbki chemiczne   lub cynkowanie ogniowe . Aby wdrożyć proces obróbki powierzchniowej na miarę dla elementów w branży samochodowej, motocyklowej, samochodów ciężarowych, lotniczej, zbrojeniowej itp. Skontaktuj się z nami!