Obróbka powierzchni Electropoli: powłoki dla lotnictwa emitujące mniej zanieczyszczeń

Electropoli specjalizuje się w obróbce powierzchni dla sektorów lotnictwa i zbrojeń. Oferujemy obróbkę wszelkich detali przemysłowych dla sektora lotniczego zgodnie z wymogami pod względem wytrzymałości, a także norm zapobiegających zanieczyszczeniom. Dostęp do powłok emitujących mniej zanieczyszczeń jest korzystny dla producentów detali i przedsiębiorstw z sektora lotniczego, ponieważ zapewnia zgodność z aktualnymi normami i pozwala antycypować przyszłe.

Wymiana powłok emitujących zanieczyszczenia w sektorze lotnictwa


Detale dla sektora lotniczego są tradycyjnie poddawane obróbce kadmem, jednak okazało się, że ten rzadki metal, w dużej ilości, jest toksyczny dla ludzi. Kwestię tę uwzględniają liczne dyrektywy europejskie, które regulują obróbkę powierzchniową kadmem w sektorze lotnictwa, a także w innych sektorach (motoryzacyjnym, artykułów gospodarstwa domowego, elektronicznym itp.).

Obróbka elektrolityczna w postaci cynkowania niklem alkalicznym

Z tego względu kluczowe stało się znalezienie alternatywy dla kadmu spełniającej normy europejskie. Może nią być obróbka elektrolityczna w postaci cynkowania niklem alkalicznym.
Technika ta polega na zanurzeniu substratu w roztworze wodnym o bazowym (lub alkalicznym) pH, zawierającym cząsteczki cynku i niklu. Następnie w roztworze stosuje się napięcie elektryczne w celu doskonale jednolitego rozprowadzenia cynku i niklu na detalu poddawanym obróbce.

Korzyści obróbki cynkiem i niklem alkalicznym

Różne powłoki z cynku i niklu alkalicznego na substratach ze stali stosowane przez firmę Electropoli mają zaletę w postaci homologacji dla sektora lotniczego. Dotyczy to detali stalowych o wytrzymałości mechanicznej:

  • • do 1000 megapaskali,
    • do 1500 megapaskali,
    • przekraczającej 1500 megapaskali.

Potrzebujesz powłoki elektrolitycznej z cynku i niklu w środowisku alkalicznym na detalach przeznaczonych do sektora lotniczego? Bez względu na ilość detali do obróbki i logistykę niezbędną do ich dostarczenia, firma Electropoli znajdzie odpowiedni protokół i zagwarantuje obróbkę powierzchniową substratów o najmniejszej emisji zanieczyszczeń.

Skontaktuj się z nami