Europejski lider w zakresie usług obróbki powierzchniowej

Nieustannie, od 60 lat, rozwijamy liczne strategie badawcze, które pozwalają nam dzisiaj uczestniczyć na bieżąco w Państwa projektach.

Dzięki naszej wiedzy oraz doświadczeniu w zakresie usług obróbki powierzchniowej, jesteśmy w stanie profesjonalnie wspierać Państwa, jak i przedstawiać nowoczesne rozwiązania zgodne ze specyfikacją oraz wymaganiami (w dziedzinie: logistyki, jakości, środowiska, pakowania itd. …)

Firma Electropoli i opatentowane przez nią cynkowanie ogniowe

Do licznych sposobów obróbki powierzchni metali proponowanych przez Electropoli należy cynkowanie ogniowe. W firmie Electropoli ta technika pozwalająca trwale zabezpieczać podłoża stalowe jest realizowana według niepowtarzalnego procesu potwierdzonego patentem nr EP1793009A1. Jakie są cechy szczególne tego cynkowania ogniowego? Jakie są zalety? Objaśnienia!

Czym jest cynkowanie ogniowe?
Cynkowanie ogniowe, nazywane również „cynkowaniem zanurzeniowym”, to obróbka powierzchni umożliwiająca trwałe zabezpieczenie podłoży stalowych za pośrednictwem reakcji chemicznej. W tym celu podłoża stalowe są zanurzane w kąpieli do cynkowania ogniowego utworzonej ze stopionego cynku o temperaturze 450°C. Wcześniej elementy ze stali są przygotowywane poprzez odtłuszczanie i trawienie.
Po tej obróbce powierzchni elementy są zabezpieczone w sposób jednolity, od wewnątrz i o zewnątrz. Zaletą reakcji chemicznej pochodzącej z cynkowania ogniowego jest zapewnianie elementom stalowym ultrawysokiej odporności na korozję.

Zalety cynkowania ogniowego objętego patentem nr EP1793009A1
W firmie Electropoli cynkowanie ogniowe jest wykonywane według opatentowanej technologii. Jest to metoda GFE®, który to skrót oznacza Galvanisation Faible Epaisseur (cynkowanie o małej grubości), objęta patentem nr EP1793009A1. Ta opracowana przez nasze zespoły technika cynkowania ogniowego polega na wykonaniu powłoki cynkowej o średniej grubości od 50 do 60 µm na podłożach stalowych.
Technika GFE® pozwala uzyskać ze stali ocynkowanej elementy:

 • - O idealnie jednolitym wyglądzie
  - O zwiększonej sztywności
  - Ekstremalnie odporne na korozję
  - Możliwe do przenoszenia bez ryzyka zarysowania

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z najlepszego cynkowania ogniowego podłoży stalowych przeznaczonych do wszystkich sektorów przemysłowych… Niezależnie od ilości do obróbki firma Electropoli będzie umiała wdrożyć najlepszy protokół ochrony elementów dzięki metodzie GFE®.

Cynkowo niklowa obróbka powierzchni w celu uzyskania pięknych wykończeń

Firma Electropoli, specjalista w dziedzinie obróbki powierzchni, proponuje firmom przemysłowym z branży motoryzacyjnej, zbrojeniowej, lotniczej itp. różne rozwiązania poprawiające wytrzymałość, właściwości mechaniczne, odporność na korozję, a także wykończenie elementów metalowych. Należy do nich obróbka cynkowo-niklowa. Jest to bardzo skuteczny proces powlekania elektrolitycznego poprawiający właściwości podłoży metalowych i nadający im piękne wykończenie.

Na czym polega cynkowo-niklowa obróbka powierzchni?
Obróbka cynkowo-niklowa to obróbka elektrolityczna, którą stosuje się przede wszystkim do podłoży stalowych, a rzadziej do podłoży z żeliwa i stali nierdzewnej (Zeltec 2.4). Polega ona na zanurzeniu podłoża w roztworze wodnym, który może być kwaśny lub zasadowy, zawierającym cząsteczki cynku i niklu. Następnie do roztworu podawany jest prąd elektryczny. Wywołuje on reakcję fizyczną i chemiczną umożliwiającą uzyskanie idealnie jednorodnej powłoki cynkowo-niklowej na obrabianych podłożach.

Właściwości obróbki cynkowo-niklowej
Firma Electropoli proponuje różne rodzaje elektrolitycznej obróbki cynkowo-niklowej o wyglądzie ZELTEC 2.4, ZELTEC 2.0, ZELTEC 2.1, DIPSOL IZ -C17+. Chociaż wszystkie one gwarantują obrabianym podłożom doskonałą odporność na korozję, właściwości mechaniczne i solidność zależą od obróbki.
To samo dotyczy wykończeń, które mogą się zmieniać w zależności od wymagań. Po obróbce elementy metalowe mogą w ten sposób przyjmować piękny wygląd bezbarwny, czarny, niebieski lub szary. Ale niezależnie od wybranego sposobu, gwarantuje on wszystkim poddanym obróbce elementom metalowym idealnie jednorodną barwę.
Zamierzają Państwo poddać obróbce dużą ilość elementów stalowych przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, samochodów ciężarowych lub lotniczej? Pomoże w tym firma Electropoli, specjalista w dziedzinie obróbki powierzchni metali.

SurTec 650: bezpieczna obróbka chemiczna na bazie chromu III

Chociaż tradycyjnie chemiczna obróbka powierzchni podłoży z aluminium zawierała chrom VI, w rozporządzeniu REACH ze stycznia 2019 r.zakazano stosowania tego związku chemicznego. Chrom sześciowartościowy, lub chrom VI, szeroko stosowany w lotnictwie, samochodach i uzbrojeniu, jest obecnie uważany za czynnik chemiczny o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub toksycznym dla reprodukcji (CMR). Dlatego musi zniknąć z tych branż. Na szczęście, istnieje równie skuteczny zamiennik tej obróbki chemicznej na potrzeby tych branż, SurTec 650 na bazie chromu III.

Na czym polega obróbka powierzchni z zastosowaniem SurTec 650?
Aby zastąpić chrom VI, firma Electropoli stosuje obróbkę powierzchni przy użyciu SurTec 650 na bazie chromu III i innych nanocząstek metali niewykazujących działania CMR. Dzięki zastąpieniu chromu VI chromem III, obróbka chemiczna SurTec 650 gwarantuje porównywalną skuteczność, a jednocześnie nie jest niebezpieczna, ponieważ nie jest on uważany za środek chemiczny o działaniu CMR.
Aby przeprowadzić konwersję chemiczną SurTec 650, części są najpierw oczyszczane i odtleniane, a następnie zanurzane w wodnym roztworze zawierającym niewielkie ilości chromu III i nanocząstek innych metali. Na koniec podłoża płucze się wodą demineralizowaną, a następnie suszy.

SurTec 650: do jakich zastosowań?
SurTec 650 idealnie nadaje się do obróbki powierzchni podłoży z aluminium. Zapewnia pasywację aluminium i działa jako skuteczny podkład do utrwalania płynnej lub proszkowej farby chemicznej. Podkład ten umożliwia lepsze przyleganie farby, ale także poprawia właściwości podłoży aluminiowych. Faktycznie, SurTec 650 to chemiczna obróbka powierzchni, która nadaje podłożu:
• lepszą odporność na korozję
• lepszą przewodność elektryczną
• większą odporność
Gdy trzeba przygotować części przemysłowe do malowania farbą płynną lub proszkową, w branży lotniczej, zbrojeniowej, motoryzacyjnej... Bez względu na liczbę obrabianych części i logistykę, którą należy przygotować, firma Electropoli, specjalista w dziedzinie obróbki powierzchni, będzie w stanie przeprowadzić chemiczną konwersję SurTec 650 Twoich podłoży.

Skontaktuj się z nami

Wpływ rozporządzenia REACH na sektor obróbek przemysłowych

W europejskim środowisku przemysłowym produkcja, sprzedaż i stosowanie substancji chemicznych (w tym metali) jest ściśle regulowane przez rozporządzenie REACH. Czym jest rozporządzenie REACH? Jak to rozporządzenie wpływa na sektor obróbek powierzchniowych? Co robi Electropoli, aby przestrzegać tych przepisów i przewidywać ich zmiany? Objaśnienia!

Czym jest rozporządzenie REACH?

Rozporządzenie REACH zostało stworzone w 2007 roku w celu identyfikacji, oceny i kontroli wszystkich substancji chemicznych importowanych do Europy i używanych w sektorze przemysłowym. Ma ono więc zastosowanie do wszystkich substancji pochodzenia naturalnego, organicznego oraz metali. Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie:


 • - stosowania tych substancji chemicznych przy maksymalnym ograniczeniu zagrożeń dla człowieka i środowiska,
  - całkowitej przejrzystości w zakresie zagrożeń powiązanych ze stosowaniem tych substancji
  stosowania ich w najbezpieczniejszy sposób
  - poprawienia konkurencyjności w europejskim przemyśle chemicznym.

Od momentu utworzenia rozporządzenia REACH zidentyfikowano, oceniono i skontrolowano w ten sposób ponad 20 000 substancji chemicznych.

Rozporządzenie REACH: jaki wpływ na powłoki powierzchniowe?

Rozporządzenie REACH bardzo mocno zmieniło sektor obróbek powierzchniowych, gdyż metale, produkty i części używane do wykonywania powłok powierzchniowych są substancjami chemicznymi. Niektóre z tych substancji lub metali wymagają zatem zachowania środków ostrożności podczas ich stosowania, a inne są po prostu zbyt niebezpieczne, aby mogły być stosowane.
To właśnie rozporządzenie REACH skłoniło nas do opracowania mniej zanieczyszczających powłok powierzchniowych dla sektora lotniczego.W tym celu opracowaliśmy powłokę elektrolityczną w oparciu o alkaliczny cynk niklowany, który zastąpił kadm, metal niebezpieczny dla człowieka, tradycyjnie stosowany w sektorze lotniczym, motoryzacyjnym i zbrojeniowym.
Poza kadmem, rozporządzenie REACH zakazało stosowania także innych substancji, np. chromu VI, który, jak się podejrzewa, jest rakotwórczy. W związku z tym już od ponad piętnastu lat pasywacje, które przeprowadzamy w ramach wykończeń po obróbce cynkiem, oparte są wyłącznie na Cr III.

Monitorowanie w celu wyprzedzenia przepisów REACH

Aby przewidzieć zmiany w rozporządzeniu REACH, ale także w celu zapewnienia powłok powierzchniowych bezpiecznych dla ludzi i środowiska, Electropoli mocno angażuje się w monitorowanie przepisów. Takie monitorowanie pozwala nam przewidywać przyszłe zmiany w przepisach, aby znaleźć alternatywy dla substancji chemicznych wycofywanych na mocy rozporządzenia REACH.