Obróbka elektrolityczna metali trwale chroni powierzchnię dzięki procesowi cynkowania, do którego zalicza się wiele rodzajów nowoczesnej obróbki powierzchniowej. Electropoli, specjalista w obróbce powierzchni metalowych oferuje techniki umożliwiające skuteczną galwanizację stali.

Czym jest galwanizacja?

Galwanizacja metali to oferowane przez Electropoli wysokiej jakości powłoki elektrolityczne. Zwana również osadzaniem elektrolitycznym ma na celu ochronę powierzchni przed korozją. Galwanizacja stali obejmuje kilka możliwych sposobów i ma zastosowanie w różnych sektorach: lotniczym, zbrojeniowym, motoryzacyjnym i samochodów ciężarowych oraz przemysłowym i energetycznym. Electropoli zrealizuje wszystkie Państwa projekty związane z cynkowaniem elektrolitycznym, brązowaniem elektrolitycznym oraz chromowaniem elektrolitycznym, a także z obróbką chemiczną lub konwersją. Powierzchnie są przed obróbką starannie przygotowywane, co zapewnia trwałość powłoki.

Malowanie kataforetyczne (KTL) – specyfikacja malowania

Kataforeza to elektroosadzona pow³oka malarska na czêœciach przewodz¹cych pr¹d elektryczny, która po wyschniêciu w temperaturze oko³o 180 ° C powoduje polimeryzacjê obojêtnej, chemicznie pasywnej warstwy organicznej o gruboœciach wahaj¹cych siê od 10 do 40 µm w zale¿noœci od zastosowania i o atrakcyjnym, jednolitym wygl¹dzie.

Procesy elektrolityczne

Dzięki nowoczesnym zakładom oraz innowacyjnemu wyposażeniu do obróbki powierzchni metalowych, firma Electropoli zrealizuje wszystkie Państwa projekty, w których niezbędne jest nałożenie powłoki elektrolitycznej. W obróbce elektrolitycznej powlekane detale zanurzane są w kąpieli zawierającej sole metalu, którym mają być powleczone oraz sole przewodzące prąd w roztworze. Procesy te zapewniają wysoką odporność na korozję oraz szeroki wybór wykończeń. Dzięki opatentowanym technologiom Zeltec® i Dark Zeltec® nasi technicy są w stanie wykonać osadzanie elektrolityczne na powłokach cynkowych oraz ze stopów cynku: Zn, ZnNi, ZnFe alkaliczne (wszystkie wykańczane na bazie zgodnego z obowiązującymi normami środowiskowymi chromu 3). Powłoki takie wykonuje się po cynkowaniu elektrolitycznym, zwiększają one w znacznym stopniu trwałość oraz odporność na korozję. Poprawia to również wytrzymałość mechaniczną w zależności od zastosowanego stopu.
Zakłady w miejscowościach Isigny-le-Buat, Bielsko-Biała, Český Dub i Třemošnice oferują różne typy obróbki, między innymi: cynkowanie (kwaśne i alkaliczne), cynk-nikiel (kwaśne i alkaliczne) oraz cynk-żelazo alkaliczne.

Brązowanie elektrolityczne

Przede wszystkim proces ten spełnia skrajne wymagania. Jest stosowany zwłaszcza w przypadku detali łączących w systemach rurowych i wytrzymuje temperatury wynoszące od −60°C do +60°C, sprawdza się również w środowisku morskim i pustynnym. Powłoka taka ułatwia dokręcanie i odkręcanie śrub oraz w znaczny sposób zwiększa wytrzymałość na korozję. Ponadto wyeliminowanie powodujących zanieczyszczenia tłuszczów gwarantuje, iż jest to powłoka przyjazna dla środowiska. Zakład w Isigny-le-Buat zrealizuje wszystkie Państwa projekty, w których niezbędne jest wykorzystanie brązowania elektrolitycznego.