Oczyszczanie dymu w basenie z bakteriami w naszym zakładzie w Czechach

W trosce o zgodność z normami środowiskowymi zakład Electropoli w Czechach oczyszcza dymy emitowane w wyniku różnych obróbek powierzchniowych (obróbka kataforezą, cynkowanie elektrolityczne itp.) przy użyciu basenu z kąpielą bakteryjną. Jak działa system oczyszczania dymu? Dlaczego jest istotny? Electropoli wyjaśnia!

Oczyszczanie dymów: obowiązek dbałości o środowisko

Obróbka powierzchniowa jest czynnością, która obejmuje różne etapy przygotowania powłok detali w różnych temperaturach ogrzewania (roztwory kwaśne, alkaliczne, z zawartością metali, w rozpuszczalnikach lub bez itp.) lub wypiekanie w celu polimeryzacji niektórych substratów. Na tych etapach w sposób oczywisty, powyżej wanny, występuje emisja dymu, który jest pochłaniany w celu oczyszczenia. Nawet jeżeli emitowane dymy nie są toksyczne dla ludzi, mogą mieć nieprzyjemny zapach. Ponadto wyrzucanie dymów do atmosfery jest ściśle regulowane różnymi normami z dziedziny ochrony środowiska, których firma ELECTROPOLI musi przestrzegać w każdym zakładzie.

Basen z kąpielą bakteryjną do oczyszczania dymów

Z tego względu firma Electropoli opracowała procedurę oczyszczania dymów emitowanych w zakładzie w Czechach. Wszystkie dymy wydostające się z komina w wyniku różnych obróbek powierzchniowych są poddawane ponownemu spaleniu, a następnie filtrowane w basenie z kąpielą bakteryjną. Biomasa zawarta w basenach umożliwia przechwycenie i rozpuszczenie cząstek zapachowych zawartych w dymie. Po przefiltrowaniu dym może zostać bezpiecznie wyrzucony do atmosfery, bez naruszania komfortu okolicznych mieszkańców.

Inne systemy stosowane w trosce o środowisko

Oczyszczanie dymów to tylko część działań środowiskowych wprowadzonych przez Electropoli. Działamy również na rzecz ograniczenia zużycia energii, optymalizacji zużycia wody, uzdatniania wody z płukania w naszych procesach produkcyjnych, aby zminimalizować wytwarzanie odpadów… i ograniczyć w jak największym stopniu nasze oddziaływanie na środowisko.