Środowisko: destylator na terenie naszego zakładu w Isigny-le-Buat

W celu maksymalnego ograniczenia naszego oddziaływania na środowisko woda wykorzystywana do szczególnych procesów płukanianaszych powłok elektrolitycznych na terenie zakładu w Isigny-le-Buat w departamencie Manche jest uzdatniana przy użyciu destylatora. Jak działa destylator? W jaki sposób proces uzdatniania wody pomaga nam lepiej chronić środowisko? Electropoli, spółka specjalizująca się w obróbce powierzchniowej dla przemysłu samochodowego, lotniczego, a także zbrojeniowego, wszystko wyjaśnia

Obróbka powierzchniowa: w jakim celu korzystać z destylatora?

Powłoki elektrolityczne lub chemiczne oferowane przez ELECTROPOLI to obróbki powierzchniowe wymagające użycia wody, w szczególności na etapie płukania substratów. Po zakończeniu tej fazy płukania wykorzystana woda jest „zanieczyszczona” resztkami cząstek metali lub chemikaliów. W związku z tym w Electropoli oczyszczana jest całość wody z płukania, a część w sposób szczególny – przy użyciu destylatora.

Główne zasady działania destylatora

Destylator powoduje wyparowanie wody z płukania w celu oddzielenia czystej pary wodnej od pozostałości powodujących zanieczyszczenie zwanych koncentratem (będących w szczególności mieszaninami metali i substancji chemicznych). Ten koncentrat jest następnie przekazywany do zatwierdzonego punktu utylizacji w celu oczyszczenia, recyklingu lub zniszczenia. Czysta para wodna po powrocie do swojego ciekłego stanu skupienia jest natomiast ponownie wykorzystywana i wtłaczana do naszych linii obróbek.

Destylacja pozwala ograniczyć zanieczyszczenie i zużycie wody.

Destylacja umożliwia zatem oddzielenie zanieczyszczeń od czystej wody, a tym samym lepszą kontrolę wykorzystania tego zasobu naturalnego. Po zakończeniu procesu destylacji uzdatniona i oczyszczona woda jest ponownie wykorzystywana bezpośrednio w naszym zakładzie w niemal autonomicznym obiegu, co pozwala nam ograniczyć zapotrzebowanie na czystą wodę z sieci.