Wpływ rozporządzenia REACH na sektor obróbek przemysłowych

W europejskim środowisku przemysłowym produkcja, sprzedaż i stosowanie substancji chemicznych (w tym metali) jest ściśle regulowane przez rozporządzenie REACH. Czym jest rozporządzenie REACH? Jak to rozporządzenie wpływa na sektor obróbek powierzchniowych? Co robi Electropoli, aby przestrzegać tych przepisów i przewidywać ich zmiany? Objaśnienia!

Czym jest rozporządzenie REACH?

Rozporządzenie REACH zostało stworzone w 2007 roku w celu identyfikacji, oceny i kontroli wszystkich substancji chemicznych importowanych do Europy i używanych w sektorze przemysłowym. Ma ono więc zastosowanie do wszystkich substancji pochodzenia naturalnego, organicznego oraz metali. Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie:


  • - stosowania tych substancji chemicznych przy maksymalnym ograniczeniu zagrożeń dla człowieka i środowiska,
    - całkowitej przejrzystości w zakresie zagrożeń powiązanych ze stosowaniem tych substancji
    stosowania ich w najbezpieczniejszy sposób
    - poprawienia konkurencyjności w europejskim przemyśle chemicznym.

Od momentu utworzenia rozporządzenia REACH zidentyfikowano, oceniono i skontrolowano w ten sposób ponad 20 000 substancji chemicznych.

Rozporządzenie REACH: jaki wpływ na powłoki powierzchniowe?

Rozporządzenie REACH bardzo mocno zmieniło sektor obróbek powierzchniowych, gdyż metale, produkty i części używane do wykonywania powłok powierzchniowych są substancjami chemicznymi. Niektóre z tych substancji lub metali wymagają zatem zachowania środków ostrożności podczas ich stosowania, a inne są po prostu zbyt niebezpieczne, aby mogły być stosowane.
To właśnie rozporządzenie REACH skłoniło nas do opracowania mniej zanieczyszczających powłok powierzchniowych dla sektora lotniczego.W tym celu opracowaliśmy powłokę elektrolityczną w oparciu o alkaliczny cynk niklowany, który zastąpił kadm, metal niebezpieczny dla człowieka, tradycyjnie stosowany w sektorze lotniczym, motoryzacyjnym i zbrojeniowym.
Poza kadmem, rozporządzenie REACH zakazało stosowania także innych substancji, np. chromu VI, który, jak się podejrzewa, jest rakotwórczy. W związku z tym już od ponad piętnastu lat pasywacje, które przeprowadzamy w ramach wykończeń po obróbce cynkiem, oparte są wyłącznie na Cr III.

Monitorowanie w celu wyprzedzenia przepisów REACH

Aby przewidzieć zmiany w rozporządzeniu REACH, ale także w celu zapewnienia powłok powierzchniowych bezpiecznych dla ludzi i środowiska, Electropoli mocno angażuje się w monitorowanie przepisów. Takie monitorowanie pozwala nam przewidywać przyszłe zmiany w przepisach, aby znaleźć alternatywy dla substancji chemicznych wycofywanych na mocy rozporządzenia REACH.