Firma Electropoli i opatentowane przez nią cynkowanie ogniowe

Do licznych sposobów obróbki powierzchni metali proponowanych przez Electropoli należy cynkowanie ogniowe. W firmie Electropoli ta technika pozwalająca trwale zabezpieczać podłoża stalowe jest realizowana według niepowtarzalnego procesu potwierdzonego patentem nr EP1793009A1. Jakie są cechy szczególne tego cynkowania ogniowego? Jakie są zalety? Objaśnienia!

Czym jest cynkowanie ogniowe?
Cynkowanie ogniowe, nazywane również „cynkowaniem zanurzeniowym”, to obróbka powierzchni umożliwiająca trwałe zabezpieczenie podłoży stalowych za pośrednictwem reakcji chemicznej. W tym celu podłoża stalowe są zanurzane w kąpieli do cynkowania ogniowego utworzonej ze stopionego cynku o temperaturze 450°C. Wcześniej elementy ze stali są przygotowywane poprzez odtłuszczanie i trawienie.
Po tej obróbce powierzchni elementy są zabezpieczone w sposób jednolity, od wewnątrz i o zewnątrz. Zaletą reakcji chemicznej pochodzącej z cynkowania ogniowego jest zapewnianie elementom stalowym ultrawysokiej odporności na korozję.

Zalety cynkowania ogniowego objętego patentem nr EP1793009A1
W firmie Electropoli cynkowanie ogniowe jest wykonywane według opatentowanej technologii. Jest to metoda GFE®, który to skrót oznacza Galvanisation Faible Epaisseur (cynkowanie o małej grubości), objęta patentem nr EP1793009A1. Ta opracowana przez nasze zespoły technika cynkowania ogniowego polega na wykonaniu powłoki cynkowej o średniej grubości od 50 do 60 µm na podłożach stalowych.
Technika GFE® pozwala uzyskać ze stali ocynkowanej elementy:

  • - O idealnie jednolitym wyglądzie
    - O zwiększonej sztywności
    - Ekstremalnie odporne na korozję
    - Możliwe do przenoszenia bez ryzyka zarysowania

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z najlepszego cynkowania ogniowego podłoży stalowych przeznaczonych do wszystkich sektorów przemysłowych… Niezależnie od ilości do obróbki firma Electropoli będzie umiała wdrożyć najlepszy protokół ochrony elementów dzięki metodzie GFE®.