Obróbki powierzchni kwalifikowane dla przemysłu zbrojeniowego.

Każdy zleceniodawca obróbki powierzchniowej metali opracowuje własne wymagania. W dziedzinach, takich jak branża zbrojeniowa lub lotnicza, wymagania te stają się coraz bardziej rygorystyczne. Dzieje się tak, ponieważ firmy z branży zbrojeniowej lub lotniczej nie mogą podejmować ryzyka korzystania z usług firm, które nie są w stanie zagwarantować im części z powłoką opracowaną ściśle dla ich potrzeb. Dlatego wymagają one od swoich podwykonawców określonych kwalifikacji.

Firma Electropoli, specjalista w dziedzinie malowania przemysłowego, cynkowania ogniowego, a także obróbki chemicznej i elektrolitycznej posiada już kwalifikacje narzucone przez największe firmy z branży zbrojeniowej (NEXTER, MBDA itp.) i jest w stanie przyjąć inne.

Co to jest kwalifikacja dla branży zbrojeniowej?
Oprócz różnych norm, których muszą przestrzegać firmy specjalizujące się w dziedzinie obróbki powierzchni, zleceniodawcy, a w szczególności zleceniodawcy z branży zbrojeniowej i lotniczej, mogą wymagać do swoich podwykonawców uzyskania określonych kwalifikacji pozwalających stwierdzić, że są oni zdolni do wykonywania powłok na określonych elementach.

Homologacja ta jest zatem dowodem, że firma zdobywająca zlecenie jest w stanie poddać obróbce różne części, przestrzegając bardzo precyzyjnie wymogów narzuconych przez zleceniodawcę.

Aby uzyskać tę kwalifikację, firmy otrzymują dokument o nazwie DTA (Dossier technique d’application — dokumentacja techniczna stosowania) i wykonują wymaganą obróbkę na serii elementów próbnych. Jeżeli próby te zostaną wykonane z idealnym przestrzeganiem DTA i okażą się przekonujące dla firm z branży zbrojeniowej, firma zajmująca się obróbką powierzchni otrzymuje kwalifikację, która umożliwia jej zdobycie zamówienia.

Bogata w liczne kwalifikacje firma Electropoli już towarzyszy dużym firmom z branży zbrojeniowej i lotniczej poprzez specjalne techniki malowania proszkowego lub malowania kataforetycznego.